Staffan Lidbeck och Fredrik Bergendorff höll föreläsningar under Fälttävlansveckan. Det handlade om träning, både fysiskt och mentalt. Staffan Lidbäck, veterinär och tidigare förbundskapten,  gick igenom viktiga delar för att bygga upp en fälttävlanshäst så den har uthållighet för att klara alla momenten. Fredrik Bergendorff, Sveriges förbundskapten i fälttävlan, tog upp ämnet coaching för att bli bättre både som ryttare och tränare. 
Vi tackar Staffan och Fredrik för mycket inspirerande och lärorika föreläsningar! 

Den som tränar mest rätt tränar bäst, säger Staffan Lidbeck. Den som tränar mest rätt tränar bäst, säger Staffan Lidbeck.
Lägg upp en plan och genomför den!
Staffan Lidbecks föreläsning ”Konditionsträna din fälttävlanshäst” hade ett tydligt budskap. Man måste sätta upp mål, analysera sina förutsättningar, göra upp en plan och genomföra den. Det kan låta enkelt, men som alltid finns det mycket mer att tänka på när man tränar sin häst för en sport som kräver så mycket som fälttävlan.
 
Staffan delar upp konditionsträningen i tre moment som alla måste fungera för att man ska kunna prestera på banan. Det grundläggande arbetet gör man innan säsong då man bygger upp med roadwork för att bygga upp kapaciteten i hjärta, lungor och stärka skelettet. Detta arbete ska inte ge mjölksyra utan är aerob träning. Nästa steg är fartuthållighet, förmågan att hålla tempot. Under den här träningen handlar det om anaerobt arbete, det ska bildas mjölksyra för att öka konditionen och flytta gränsen för när mjölksyran uppstår. Det tredje steget är maximal uthållighet som krävs för att fälttävlanshästen ska kunna klara av alla utmaningar den ställs inför, och har ork att göra det i ett ett bra tempo. Ett bra sätt att ha koll på om konditionsträningen är rätt upplagd är att kontrollera hästens puls efter ett träningspass. 
 
- Man måste ha en plan säger Staffan Lidbeck. Först och främst ska man se till att analysera sina förutsättningar, sin häst och träningsmöjligheter. Det gäller att veta vad man har att utgå ifrån. Sen gör man en plan. Är man osäker så ta hjälp av någon.
 
En plan är bra, men den ska också genomföras. Staffan rekommenderar att man sätter upp mål på kort och lång sikt så man kan stämma av hur man ligger till. Målen ska vara tydliga så att man verkligen kan utvärdera sin träning hela tiden. Man startar med att sätta upp tidpunkter för när målen ska vara uppnådda och planerar från bakåt till där man är nu. Staffan Lidbeck är noga med att framhålla att man också måste kunna göra avsteg i planen när det är nödvändigt. Det behövs lyhördhet för häst men också för sig själv som ryttare så man kan justera om det händer saker, till exempel en skada eller sjukdom.
 
Staffan återkommer flera gånger till hur viktigt det är med återhämtning och vila för att man ska kunna nå högsta uthållighet och hållbarhet. I träningsplaneringen är återhämtningen en nödvändig del, något som är lätt att glömma bort när man lägger upp konditionsträningen för sin häst. Både häst och ryttare behöver få chans att ladda ny energi så tid för återhämtning är ofta lika viktigt som alla delarna i det som vi vanligtvis tänker på när det gäller konditionsträning. 
 
Landslagsryttaren Niklas Lindbäck till vänster var med på Fredriks föreläsning och berättade om sina erfarenheter. Landslagsryttaren Niklas Lindbäck till vänster var med på Fredriks föreläsning och berättade om sina erfarenheter.

–Ska en häst bli bättre måste du bli bättre, säger Fredrik Bergendorff.
Förbundskaptenen för svensk fälttävlan, Fredrik Bergendorff, höll en inspirerande föreläsning om hur man kan använda sina resurser på ett maximalt sätt och nå sina mål. Fredrik ser träningen ur flera perspektiv och berättade om sina tankar när det gäller att coacha sig själv och andra.
- Man lär känna sig själv genom att träna andra, menar Fredrik Bergendorff. Som coach är det viktigt att kunna lyssna på och lära känna olika personer. Det krävs hundraprocentigt fokus om man ska vara en bra coach. Fredrik berättade om hur han coachar landslaget och vad som är viktigt för honom när det gäller att bygga upp en lagkänsla.
 
Landslagsryttaren Niklas Lindbäck deltog också i föreläsningen och berättade om sina erfarenheter av coaching för laget och de enskilda ryttarna.
- Det har gått ganska snabbt att lära känna Fredrik och hur han jobbar som tränare och coach, berättade Niklas. Jag vill ha raka besked och är inställd på förändring för att nå resultat. Vi är ju alla individer, men i laget gäller ju spelregler för att vi ska kunna lyfta oss tillsammans.
 
Fredrik Bergendorff tog också upp hur viktigt det är att hantera hela livspusslet, att man kan värdera träningen och allt omkring. Som coach är mötet viktigt, att prata med människor direkt eller i telefon, hålla kontakt och ha en rak kommunikation. Han återkommer till hur mycket man lär sig av att coacha, och att vi alla kan utvecklas själva genom att coacha andra. Genom att hjälpa andra hjälper man sig själv att bli bättre. Genom att coacha andra lär man känna sig själv var ett viktigt budskap under Fredriks föreläsning som gav både kunskap och inspiration. 
 
____________________________________________________________________________________________
 

”Konditionsträna din fälttävlanshäst” med Staffan Lidbeck
Denna föreläsning är numera en klassiker. Kom och lyssna på Staffan Lidbecks intressanta studier i hur du kan träna din fälttävlanshäst för bättre kondition och hållbarhet. Staffan Lidbeck är fd förbundskapten och aktiv veterinär, bl a som landslagsveterinär för norska landslaget. 
 

Bli bättre på att coacha dig själv och andra”
En inspirerande föreläsning av vår förbundskapten Fredrik Bergendorff. Hur kan du använda dina resurser på ett maximalt sätt och nå dina mål? Fredrik har länge varit en eftertraktad tränare på hög nivå i England och var med Team GB show jumping till OS i Brasilien 2016. 
 

Pris föreläsningar: 100 kr per föreläsning. Går du på båda så betalar du bara 150 kr. 
Anmälan: Swish 123 335 0006 Swedish Eventing, ditt namn och Coach för Fredriks föreläsning, Staffan för Staffans.